Wyjazdowe misje zagraniczne

 

Misja gospodarcza do Kambodży i Mjanmy (d. Birma), 16 - 23 stycznia 2017 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą RR w Tajlandii - Biuro w Rangunie Mjanma (d. Birma), Unią Izb Przemysłowo-Handlowych Mjanmy (d. Birma), Agencją d/s Inwestycji Zagranicznych Mjanmy oraz Kambodżańską Izbą Handlową zapraszają do udziału w misji gospodarczej do Kambodży i Birmy, która odbędzie się w dniach od 16 do 23 stycznia 2017 roku.

 

Więcej…

 

Misja gospodarcza do Indii (Gujarat), 8 - 12 stycznia 2017 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 12 stycznia 2017 roku odbędzie się Misja Gospodarcza do Indii (Gujarat) na Szczyt Globalny (8th Global Summit, Vibrant Gujarat), organizowany wspólnie z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową we współpracy z Ambasadą RP w New Delhi.

 

Więcej…

 

PARP informuje

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowała 177 inwestycji związanych z odpowiedzialnością w biznesie. Zrealizowano je w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Konferencja kończąca projekt odbyłasie 15 lutego br. w Warszawie, w Pałacu Prymasowskim. W ramach projektu PARP wsparcie uzyskało 177 przedsiębiorców. Projekt został sfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i wzbudził duże zainteresowanie. Wnioski o dotację złożyło ponad 500 firm, co przełożyło się na realizację 177 projektów na terenie całej Polski. Kluczowym czynnikiem okazał się wzrost konkurencyjności wynikający z korzyści niesionych w ramach korzystania z narzędzi CSR. Różne branże, wspólna odpowiedzialność Beneficjenci reprezentowali zróżnicowane sektory, od przemysłu drzewnego po usługi doradcze oraz szeroką skalę działalności, zaczynając od firm lokalnych, a kończąc na międzynarodowych. Różnorodność aspektów działalności przedsiębiorstw w ramach zrealizowanych projektów to drugi czynnik związany z prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu, często kojarzonego wyłącznie z ekologią. Te aspekty to: jakość nie tylko produktu, lecz także obsługi, zarządzanie zasobami ludzkimi, zużycie materiałów i zasobów naturalnych, gospodarowanie odpadami oraz budowanie relacji na rynku lokalnym. Zmniejszenie kosztów, wzrost satysfakcji Zrealizowane przez beneficjentów projekty świadczą o szerokiej gamie możliwości jakie daje nam CSR – Corporate Social Responsibility, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem z poszanowaniem zagadnień ekologicznych, pracowniczych i społecznościowych. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną dobre praktyki stosowania CSR w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Przybliżony zostanie proces wdrażania doświadczenia przedsiębiorców, korzyści oraz zmiany jakie nastąpiły dzięki realizacji wskazanych projektów. Na jakie aspekty funkcjonowania firmy wpływa CSR? Przede wszystkim, umożliwia małym i średnim firmom wypracowanie przewagi rynkowej, ułatwia pozyskanie Klientów, zwiększa satysfakcję pracowników, a co najważniejsze przekłada się na obniżenie kosztów prowadzonej działalności. –„Wdrożenie kompleksowej strategii CSR w widoczny sposób podniosło konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez znaczną poprawę jego wizerunku zarówno wewnątrz firmy jak i w jej otoczeniu zewnętrznym” – potwierdza Anna Łompieś – kierownik administracji Contrain. Dialog i przejrzystość komunikacji kluczem do sukcesu Znalezienie i rozwiązanie problemu u źródła, a nie tylko jego skutków staje się czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie całej firmy. – „Najczęstsze problemy wynikały z błędów ludzkich, które można było wyeliminować poprzez stworzenie dwukierunkowej komunikacji z pracownikami, prawdziwego dialogu” – mówi Przemysław Ciesielski, Zastępca dyrektora ds. strategii i rozwoju. Spółka zdefiniowała cel, czyli „zbudowanie długofalowego dialogu z interesariuszami wewnętrznymi poprzez wprowadzenie trwałych zmian w procesach zachodzących w przedsiębiorstwie”. W skrócie - CK FROST to spółka prowadzona w odpowiedzialny społecznie sposób. Gdy rozmowa to za mało warto sięgnąć po technologię. W przypadku firmy Contrain Poland rozwiązaniem sytuacji stał się „zaawansowany, interaktywny firmowy system internetowy.” Każdy z pracowników otrzymał indywidualne konto i dostęp do dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz informacji o warunkach wykonywania umowy. Dedykowany system umożliwia komunikację z firmą, pozwala na wyrażanie opinii oraz zgłoszenie pomysłów na usprawnienia. „Portal umożliwia również składanie skarg. Aby to zrobić, wcale nie trzeba się logować do systemu – jest to możliwe w trybie całkowicie anonimowym” – mówi Anna Łompieś, kierownik administracji Contrain. O sukcesie wdrożenia zmian z zakresu CSR świadczy odsetek osób korzystających z aplikacji, czyli około 70% pracowników spółki oraz zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją. Podczas sesji networkingowej wykorzystanie dialogu pozwoli na nawiązanie licznych kontaktów i wymianę doświadczeń, a także na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania podczas dyskusji. Ekologia dla ekonomii regionu Wolontariat pracowniczy wspomagający region, czyli wydzielenie obszarów bezpiecznych do kąpieli nad Zalewem Zegrzyńskim. „Naszym celem było zachowanie lokalnego środowiska naturalnego, a także podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska. Chcieliśmy także zaktywizować lokalne władze w zakresie dbałości o stan czystości wód powierzchniowych – mamy nadzieję, że realizacja projektu pomoże także w długim terminie poprawić stosunki pomiędzy władzą lokalną, a społeczeństwem, które będzie mogło zauważyć pozytywne skutki wspólnych działań władz i JARS” – podkreśla dr Magdalena Garbolińska, Dyrektor działu badawczo-rozwojowego Jars. Czy odpowiedzialność się opłaca? 177 zrealizowanych inwestycji, które przyczyniły się do poprawy wpływu firm na środowisko oraz na jakość pracy. Ponadto, 177 firm posiadających obecnie dużo szerszą wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie, co przekłada się na wymierne korzyści nie tylko materialne, lecz także budujące pozytywny wizerunek, który często staje się kluczem do odniesienia sukcesu. Zapraszamy do obejrzenia programu pt. „Skaner CSR. O biznesie społecznie odpowiedzialnym”.            

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

  • Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, które odbędą się w marcu. Harmonogram szkoleń znajduje się w zakładce Szkolenia i Doradztwo – Aktualne Szkolenia.  

  • Już po raz 13. w ramach konkursu gospodarczego współorganizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, redakcję Świata Biznesu oraz portal szczecinbiznes.pl przyznano nagrody gospodarcze oraz wyróżnienia dla najbardziej inspirujących start up-ów.

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości zorganizowała dla Państwa w 2016 roku 204 szkolenia, w których udział wzięło ponad 5,2 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, a od początku działalności Fundacji – 3.209 szkoleń i konferencji dla ponad 132 tys. osób.  

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, oraz projekt  SFP Kujawiak-Inwestycje finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i projekt „Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie II” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

Szukaj na stronie

Doniesienia z KIG:

Urząd Patentowy

Członkowie IPH

Wydarzenia

GPW