Wyjazdowe misje zagraniczne

 
 

Misja Gospodarcza do Iranu, 1 - 5 października 2016 roku.

W dniach 1 - 5 października 2016 roku Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą Iranu w Polsce, Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa oraz Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą organizuje misję gospodarczą do Iranu pod przewodnictwem Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

 

Więcej…

 

 

Misja Gospodarcza KIG do Rijadu i Dammam, 16 - 18 października 2016 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polsko-Saudyjska Rada Biznesu zaprasza do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Królestwa Arabii Saudyjskiej, która odbędzie się w terminie od 16 do 18 października 2016 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Więcej…
 
 

Misja Gospodarcza do Rumunii, 18 - 21 października 2016 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Bukareszcie organizuje misję gospodarczą do Rumunii w terminie 18 - 21 października 2016 roku dla przedstawicielu polskich firm, zainteresowanych podjęciem współpracy i inwestycjami na rynku rumuńskim. W ramach misji planujemy forum i spotkania  biznesowe zarówno w Bukareszcie jak i w miejscowości Kluż-Napoka na wschodzie Rumunii.
 

Więcej…

 

ASEAN G2B INFRASTRUCTURE AND INVEST FORUM, 9 - 11 listopada 2016 roku.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Zagranicznych przy Ambasadzie RP w Dżakarcie / Indonezja uprzejmie informuje i zaprasza do wzięcia udziału w ASEAN G2B INFRASTRUCTURE AND INVEST FORUM, które odbędzie się w Dżakarcie w dniach 9 - 11 listopada 2016 roku.

 

Więcej…

 

Misja Gospodarcza do Zambii (Lusaka, Livingstone), 19 - 25 listopada 2016 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza przy współpracy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu (w kompetencjach terytorialnych także Zambia) w terminie 19 - 25 listopada 2016 roku organizuje wielobranżową misję gospodarczą do Zambii dla przedstawicieli polskich firm zainteresowanych podjęciem współpracy i inwestycjami na rynku zambijskim.

 

Więcej…

PARP informuje

 • W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym działania 1.4 „Wzór na konkurencję" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 • Migam to dynamicznie rozwijający się start-up, który zrewolucjonizował sposób, w jaki osoby niesłyszące mogą porozumiewać się z innymi. Rozwiązania opracowane przez Migam znalazły swoje zastosowanie w bankach, urzędach i dużych, prywatnych firmach. Po sukcesie w Polsce, Migam wykorzystuje crowdfunding i rusza na podbój Europy

 • Dolina Krzemowa jest współczesnym ucieleśnieniem Eldorado dla start-upowców, którzy marzą o sławie i bogactwie. Ogromna liczba czołowych światowych firm technologicznych, funduszy venture capital, inwestorów, akceleratorów daje niemal nieograniczone możliwości młodym firmom pracującym na swój sukces, a Kalifornii zapewnia niekwestionowaną supremację w kategoriach biznesowych ekosystemów start-upowych. Okazuje się, że konkurencja nie śpi i skutecznie zmniejsza dotychczasowy dystans do lidera. Nowy Jork jest już dzisiaj numerem dwa w światowych rankingach

 • - Docelowo chcemy stworzyć ekosystem akcelerowanych start-upów z różnych obszarów - life-science, real-estate, retail i fin-tech. Chcemy zbudować społeczność, która będzie współpracować i robić dobry biznes, a przy okazji udowodni, że tematu innowacji nie należy traktować jak gorącego kartofla – mówi nam Anna Walkowska, koordynatorka i współzałożycielka akceleratora waw.ac i dyrektorka warszawskiego oddziału Startup Grind – międzynarodowej inicjatywy łączącej przedsiębiorców na całym świecie

 • User experience to część procesu projektowania, o którym zwykle się nie słyszy, dopóki coś nie wypali. Lekceważenie tego czynnika zwiastuje problem z osiągnięciem rynkowego sukcesu wdrożonego produktu. Warto zwrócić uwagę na to, jak doświadczenia użytkownika w kontakcie z produktem przekładają się na powodzenie biznesu

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego ŁÓDŹ, współfinansowane  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty, w tym objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w tym projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach SFP DOLNY ŚLĄSK, SFP GRYF, RFP ŁÓDŹ, RFP POMERANUS, SFP WIELKOPOLSKA PÓŁNOC oraz projektu SFP KUJAWIAK- INWESTYCJE zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

 • Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, które odbędą się w październiku. Harmonogram szkoleń znajduje się w zakładce Szkolenia i Doradztwo – Aktualne Szkolenia.

 • Na tegorocznej Gali Finałowej Konkursu (28.09.2016) realizowanego od 7 lat przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach projektu „Przystanek Sukces – biznes w Szczecinie się opłaca”, dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Szczecin w ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności wśród młodych osób chcących założyć swój pierwszy biznes w Szczecinie, wręczone zostały nagrody.

Szukaj na stronie

Doniesienia z KIG:

Urząd Patentowy

 • Dnia 6 października 2016 r. została opublikowana zmiana ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.Zmiana przedmiotowego rozporządzenia wchodzi w życie z upływem 7 dni od daty publikacji tj. 14 października br.

 • Dnia 6 października 2016 r. została opublikowana zmiana ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.Zmiana przedmiotowego rozporządzenia wchodzi w życie z upływem 7 dni od daty publikacji tj. 14 października br.

 • Europejski Urząd Patentowy (EPO) przygotował ankietę o zasięgu ogólnoeuropejskim. EPO chce się dowiedzieć, jakiego rodzaju informacje dana organizacja wykorzystuje w procesie innowacji. Ankieta jest aktywna do 10 listopada br. i można ją wypełnić w wersji angielskiej, francuskiej albo niemieckiej.

 • Urząd Patentowy RP uprzejmie zawiadamia, że w związku z długotrwałą awarią platformy ePUAP w zakresie wystąpienia błędu weryfikacji podpisu elektronicznego przez ePUAP, który uniemożliwia Urzędowi Patentowemu skuteczne doręczenie korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 39¹ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23) do czasu usunięcia ww. błędu i pełnego przywrócenia działania platformy ePUAP, w sprawach w których doręczanie korespondencji następowało drogą elektroniczną, korespondencja (do odwołania) będzie doręczana na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Członkowie IPH

Wydarzenia

GPW

 • 9 firm i 12 przedsiębiorców w finale 14. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku, którego partnerem po raz kolejny jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 • Budowanie zaangażowania pracowników w grywalizacji – 17 polska edycja konkursu Global Management Challenge pod Honorowym Patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła decyzję o wprowadzeniu nowej klasyfikacji sektorowej emitentów giełdowych. Jednym z ważniejszych etapów tego procesu są konsultacje proponowanych zmian przez wszystkich uczestników rynku giełdowego m.in. emitentów, akcjonariuszy oraz inwestorów

 • Twój czas, Twoja wiedza, Twoje inwestycje! Zapraszamy do udziału w nowym cyklu szkoleń!

 • 27 września 2016 na Sali Notowań GPW odbyła się uroczysta gala finałowa Programu Akceleracyjnego Startup Hub Warsaw skierowanego do międzynarodowych zespołów technologicznych z Polski i krajów Regionu