Wyjazdowe misje zagraniczne

 

Misja Gospodarcza do Iranu Oil & Gas Exhibition,
5 - 8 maja 2017 roku

      Krajowa Izba Gospodarcza organizuje w dniach 5 - 8 maja 2017 roku misję gospodarczą do Iranu (Teheran, Chuzestan) na międzynarodową wystawę Oil & Gas Exhibition. Misji przewodniczyć będzie podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii pan Michał Kurtyka. Misja do Iranu przygotowywana jest we współpracy z Ministerstwem Energii, Ambasadą RP w Teheranie, Ambasada Iranu w Polsce oraz Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa. Program wizyty przewiduje udział w Polsko-Irańskim Forum Biznesu oraz spotkaniach b2b z irańskimi partnerami z WKS, wizytę na targach w wybranych resortach gospodarczych w Abidżanie, udział w spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej i samorządu gospodarczego.

Więcej…

 

Misja Gospodarcza do Bułgarii, 16 - 19 maja 2017 roku

     Krajowa Izba Gospodarcza organizuje wielobranżowa misję gospodarczą do Bułgarii w terminie od 16 do 19 maja 2017 roku dla przedstawicieli polskich firm zainteresowanych podjęciem współpracy i inwestycjami na rynku bułgarskim. Misja organizowana jest przy ścisłej współpracy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii, Wydziału Ekonomicznego Ambasady Bułgarii w Warszawie, konsula honorowego Bułgarii w Białymstoku, a także przy wsparciu i pomocy partnerów bułgarskich na miejscu, w tym głównie Bułgarskiej Izby Przemysłowo- Handlowej.  W ramach misji planowane jest forum i spotkania biznesowe w Sofii jak również wizyty studyjne adekwatne do profili uczestników misji.

Więcej…

 

Misja Gospodarcza do Wybrzeża Kości Słoniowej (Abidżan),
17 - 21 maja 2017 roku

     Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Izbą Handlowo-Przemysłową Wybrzeża Kości Słoniowej CCI - Côte D'Ivoire. Centrum Promocji Eksportu i Inwestycji CEPICI oraz przy wsparciu Ambasady RP w Nigerii, organizuje w dniach 17 - 21 maja 2017 roku Wielobranżową Misje Gospodarczą do Wybrzeża Kości Słoniowej (Abidżan). Program wizyty przewiduje udział w Forum Biznesu Polska - WKS w Abidżanie oraz spotkaniach b2b z partnerami z WKS, wizyty w wybranych resortach gospodarczych w Abidżanie, udział w spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej oraz z lokalnymi organizacjami otoczenia biznesu.

Więcej…

 

Misja Gospodarcza KIG do Namibii, 29 maja - 5 czerwca 2017 roku

     Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej, przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Johannesburgu, organizuje wyjazd ogólnobranżowej misji gospodarczej do Namibii w terminie od 29 maja do 5 czerwca 2017 roku. Program misji przewiduje zorganizowanie spotkań biznesowych w największych ośrodkach przemysłowo-handlowych.

Więcej…

 
 
 

PARP informuje

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

  • Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, które odbędą się w czerwcu. Harmonogram szkoleń znajduje się w zakładce Szkolenia i Doradztwo – Aktualne Szkolenia.  

  • Po raz kolejny PFP uczestniczy w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, która odbędzie się w terminie 18-21 maja 2017 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów (projektodawców oraz uczestników projektów) Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają w sposób szczególny efekty swoich przedsięwzięć.

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w tym projekty objęte Inicjatywą Jeremie w ramach: SFP Dolny Śląsk, SFP Gryf, SFP Kujawiak, RFP Łódź, RFP Pomeranus, SFP Wielkopolska Północ oraz projektów SFP Odra, SFP Kujawiak-Inwestycje, Fundusz Mikropożyczkowy KLON oraz „Pierwszy Biznes- Wsparcie w starcie II” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na konserwację klimatyzacji zgodnie z załączoną specyfikacją.  

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz projekt „Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie II”, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

Szukaj na stronie

Urząd Patentowy

Doniesienia z KIG:

Członkowie IPH

GPW