iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Czlonkowie IPH


Bydgoski Fundusz Poreczen Kredytowych

Bydgoski Fundusz Poreczen Kredytowych

Kategoria: czlonkowie
Napisał: iphbydgoszcz

Powołanie Funduszu stanowi realizację celów i zadań zawartych w strategii rozwoju miasta i samorządowym programie wspierania przedsiębiorczości oraz podkreśla znaczenie Bydgoszczy jako ośrodka usług finansowych. Głównym zadaniem Funduszu jest udzielanie poręczeń mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy ubiegają się o kredyt lub pożyczkę, a nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia ich spłaty. Beneficjentami Funduszu, którego udziałowcami są Miasto Bydgoszcz i Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, mogą być przedsiębiorcy posiadający siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim. Fundusz udziela poręczeń w oparciu o własny kapitał jak i kapitał pochodzący z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – RPO WK-P...Czytaj więcej...www.bfpk.bydgoszcz.pl

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy