iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Struktura organizacyjna


Izby Przemysłowo-Handlowej

Walne zebranie
Komisja rewizyjna
Prezes Izby
Sąd izby
Rada Izby
Vice Prezes
Kierownik Biura
Biuro organizacyjne
+48 (52) 322 22 79 iph@iph.bydgoszcz.pl
Wydział informacji i szkoleń
+48 (52) 322 22 79 education@iph.bydgoszcz.pl
Biuro handlu zagranicznego
+48 (52) 322 22 79 iph@iph.bydgoszcz.pl
Wydział promocji i reklamy
+48 (52) 322 22 79 iph@iph.bydgoszcz.pl
Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy