iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Czlonkowie IPH


ProNatura

Kategoria: czlonkowie
Napisał: iphbydgoszcz

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy została zawiązana w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony środowiska.

Spółka prowadzi działalności w zakresie przyjmowania odpadów do unieszkodliwiania/przetwarzania, segregowania odpadów, odbierania odpadów od bezpośrednich wytwórców oraz oczyszczania Miasta....Czytaj więcej...www.pronatura.bydgoszcz.pl

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy